Skip to content

JUANA LA LOCA y FELIPE EL HERMOSO (los padres de Carlos primero)

November 16, 2016

 Carlos I = Carlos primero de España (= keizer Karel V)

El hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso
(= de zoon van Johanna de Waanzinnige en Filips de Schone)

– Nació en 1500 en Gante
– Falleció en 1558 en Cuacos de Yuste (Extremadura)

UNA FOTO DE JUANA LA LOCA CON EL ATAÚD DE FELIPE EL HERMOSO140_juana_4_2000x1336.jpghttp://www.tiempodehoy.com/cultura/historia/el-cadaver-errante-de-felipe-el-hermoso

De Waanzinnige

Reeds tijdens haar verblijf in de Nederlanden, toen zij haar echtgenoot Filips achterna gereisd was, vertoonde Johanna tekenen van onevenwichtig gedrag. Toen Filips in september 1506 stierf raakte zij verder verward. Zijn lijk werd gebalsemd en in een loden kist gelegd, die Johanna in haar slaapkamer liet plaatsen. Elke ochtend liet ze de kist openen in de hoop dat Filips tot leven zou zijn gekomen. Ook als zij op reis ging nam ze het lijk van haar echtgenoot met zich mee. Haar vader, Ferdinand, wist haar ervan te overtuigen dat Filips moest worden begraven. Uiteindelijk werd Johanna krankzinnig verklaard en opgesloten in een kasteel te Tordesillas, waar zij ook verbleef tijdens het bewind van haar zoon Karel V(in Spanje Karel I). Wat eveneens kan bijgedragen hebben aan haar vermoedelijke geestesziekte was het overlijden van de Miguel da Paz, het kind van haar oudere zus Isabella van Asturië.

Hoe ernstig haar “waanzin” werkelijk is geweest valt niet meer vast te stellen. Gezegd moet worden dat de ambitieuze mannen in haar omgeving, haar vader, haar man en later haar zoon, belang hadden bij deze verklaring. Het maakte voor hen de weg vrij naar de Spaanse troon, die haar als opvolgster van haar moeder Isabella toekwam. Tijdens de opstand van de comunidades in Castilië in 1520 werd zij even door de steden als koningin erkend, maar toen de opstand nog hetzelfde jaar werd onderdrukt, bleef zij voorgoed in dezelfde vesting opgesloten. Zij leefde in totale afzondering tot zij er in 1555 overleed. Officieel is ze steeds koningin van Castilië gebleven.

Het praalgraf en de lijkkisten van Johanna en haar man bevinden zich in de Koninklijke Kapel naast de Kathedraal van Granada.

BRON: https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanna_van_Castilië

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: